You are here: Foswiki>Cosmo Web>FestiwalNauki2009 (revision 7)EditAttach
<< WebHome


all years: (2014: TBD) wiki | (2013: brak) wiki | (2012: brak) wiki | 2011 wiki | (2010: brak) wiki | 2009 wiki | 2008 wiki | 2007 wiki | 2005 wiki | 2004 wiki

Data/Miejsce

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Tytuł: Największe zagadki współczesnej kosmologii

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy)

Prowadzący:

Boud Roukema, Bartosz Lew

Wiek

od 12 lat

zapisów

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków według wzór elektronicznym, do 600 znaków według wzoru papierowym)

Od czasów narodzin współczesnej kosmologii, pytania dotyczące krzywizny i topologii przestrzeni jak również form materii i energii z jakiej zbudowany jest Wszechświat należały do jednych z najbardziej podstawowych. Po stu latach badań, pomimo ogromnego skoku technologicznego i rozwoju możliwości obserwacyjnych, odpowiedzi na niektóre z tych pytań nareszcie przestają być domeną czystej spekulacji naukowej i stają się dobrze ugruntowaną dziedziną obserwacyjnej kosmologii. Jednakże interpretacja obecnych danych obserwacyjnych przynosi również szereg nieoczekiwanych i jak dotąd nie rozwiązanych zagadek oraz intrygujących zbiegów okoliczności niemalże na wszystkich skalach odległości we Wszechświecie i stanowi wyzwanie zarówno dla nowoczesnych modeli kosmologicznych jak i fizyki cząstek. W naszym przedstawieniu podsumujemy najważniejsze dokonania współczesnej kosmologii, opowiemy o największych wyzwaniach i zagadkach obserwacyjnej kosmologii oraz omówimy perspektywy ich rozwikłania w niedalekiej przyszłości.

Aktualny numer znaków (wersja 0.1; używaj wc lub C-x = w emacsie np aby obliczyć): 1000=BAD znaków

structure of the talk

 • 35 min boud TODO reorganise this
  • 10 min introduction (curvature, topology, DM, DE, missing fluctuation problems)
   • 2 min: kosmologia = próbujemy wszystko rozumieć. $\Rightarrow$ przestrzen + treść przestrzeni; przestrzeń = krzywizna + topologia
   • 5 min: krzywizna
    • 3 min: 2 wymiarowa analogia; krzywizna / trójkąt / teorem pitagorasa;
    • 1 min: krzywizna = treść \Leftarrow mamy teoria fizyki OTW Einsteina; postawa obserwacyjna - mierzyć trókąt i/lub geśtości
    • 1 min: 1965r.-2000r.: krzywizna = treść \Rightarrow M, DE
   • 3 min: topologia
    • 1 min: 2-torus w R^3 - obserwacji: zobaczyć kilku razy tych sam obrazy
    • 1 min: topologia = ? \Leftarrow (prawie) brak teorii
    • 1 min: Wszechświat = kształt + treść jednorodna + fluktuacji + problem brakujących fluktuacji
  • 9 min cosmic topology
   • 2 min topologia - 3 sposoby to rozumieć
   • 3 min fluktuacji
    • 2 min fluktuacji - analogia autokorelacja gęstości populacji na ziemi - mapa rho_people
    • 1 min prosta interpretacja = Wszechświat jest mały
   • 4 min p Poincare
    • 1 min o przestrzen Poincare jak 12-ściana + zaidentyfikowanych twarz
    • 1 min kąt rotacji 36 stopni
    • 2 min RBSG08 + RBG08
  • 1 min podsumowanie + listy innych problemy, o którym blew + agnieszka będą mówić
 • 35 min blew - concordance model, inflation
 • 20 min pytania/komentarze
Edit | Attach | Print version | History: r14 | r8 < r7 < r6 < r5 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r7 - 15 Apr 2009, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback