You are here: Foswiki>Cosmo Web>FestiwalNaukiOld>FestiwalNauki2011 (revision 3)EditAttach
<< WebHome


all years: (2014: TBD) wiki | (2013: brak) wiki | (2012: brak) wiki | 2011 wiki | (2010: brak) wiki | 2009 wiki | 2008 wiki | 2007 wiki | 2005 wiki | 2004 wiki

Data/Miejsce

TODO list

 • deadline 20 nov = Saturday: agree on parameters (title, abstract, etc.) on submit
 • structure: update start time to the time chosen by the festiwal organisers
 • check with Janusz on fixing the big dodecahedron!

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Kształt Wszechświata:

Wszystkie przestrzenie są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy); (edytuj: FestiwalNauki2011Tytul )

Prowadzący:

Boud Roukema, Tomasz Kazimierczak

Wiek

od 12 lat

zapisy

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków według wzór elektronicznym, do 600 znaków według wzoru papierowym)

Jaki jest kształt Wszechświata? Według matematyki możliwych jest wiele różnych przestrzeni. Z punktu widzenia fizyki, wszystkie przestrzenie są sobie równe (w sensie ich zastosowania do teorii) i nie ma powodu, dla którego powinniśmy sądzić, że żyjemy w takiej a nie w innej przestrzeni. A może jednak niektóre przestrzenie są równiejsze od innych? Czy efekty grawitacyjne są takie same w każdej przestrzeni? A co obecnie obserwujemy przez teleskopy?

Aktualny numer znaków: (wersja 0.1; używaj wc lub C-x = w emacsie np aby obliczyć): 467=four legs =good znaków

structure of the talk

( edytuj: FestiwalNauki2011Struk )

 • 15:00 50 min boud + tomek
  • 15:00 25 min wprowadzenie (zasady kosmologii: skończoność, krzywizna, topologia)
   • 12 min: celestia: od Ziemi poza naszej Galaktyki tomek
   • 14:12 13 min: kosmo
    • 2 min: skończoność - kosmologów
    • 1 min: kosmologia $\Rightarrow$ przestrzeń + treść przestrzeni; przestrzeń = krzywizna + topologia
    • 5 min: krzywizna
     • 3 min: 2 wymiarowa analogia; krzywizna / trójkąt / twierdzenie pitagorasa;
     • 1 min: krzywizna = treść \Leftarrow mamy fizyczną teorię: OTW Einsteina; postawa obserwacyjna - zmierzyć trókąt i/lub gestości
     • 1 min: 1965r.-2000r.: krzywizna = treść \Rightarrow DM, DE
    • 5 min: topologia
     • 3 min: topologia: 3 sposoby rozumienia - filmi
     • 1 min: obserwacja: zobaczyć kilka razy te same obrazy / kopie
     • 1 min: topologia = ? \Leftarrow (prawie) brak teorii
     • 0 min: Wszechświat = kształt + jednorodna zawartość + fluktuacje + problem brakujących fluktuacji
  • 15:25 5 min: obserwacje: problem brakujących fluktuacji
   • 5 min fluktuacje
    • 3 min fluktuacje - analogia autokorelacja gęstości populacji na ziemi - mapa rho_people
    • 2 min prosta interpretacja = Wszechświat jest mały => najlepsze kandydaty: przestrzeń Poincare i 3-torus
  • 15:30 10 min 2007-2009: Którą przestrzeń wybierać? + Co może być ,,ciemną energią"?
   • 5 min T^1 \Rightarrow grawitacja rezydualna
   • 5 min o T^3, S^3/T^*, S^3/O^*, Poincare \Rightarrow Poincare - najlepiej zrównoważona przestrzeń
  • 15:40 5 min podsumowanie zasad/zagadki/ślady: skonczoność - ciagłość - jednorodność - brakujące fluktuacje - brakująca energia - przestrzen Poincare lub 3-torus - istniejące fluktuacje
 • 15:45 15 min pytania/komentarze

 • celestia: minimum is with actual Earth2MW.cel, maximum extending this to much more cosmological stuff
 • possibly Tomek to take over full talk in case it's necessary

do druku

FestiwalNauki2011Druku

-- BoudRoukema - 15 Nov 2010
Edit | Attach | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r3 - 19 Nov 2010, TomaszKazimierczak
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback