You are here: Foswiki>Cosmo Web>FestiwalNauki2012 (revision 1)EditAttach
<< WebHome


all years: (2014: TBD) wiki | (2013: brak) wiki | (2012: brak) wiki | 2011 wiki | (2010: brak) wiki | 2009 wiki | 2008 wiki | 2007 wiki | 2005 wiki | 2004 wiki

Data/Miejsce

TODO list

  • TODO Festiwal 2012: ask for computer projector + no ambient light on screen
  • deadline for submission = 21 nov = Monday
  • deadline 20 nov = Sunday: agree on parameters (title, abstract, etc.) on submit
  • structure: update start time to the time chosen by the festiwal organisers
  • check with Janusz on fixing the big dodecahedron! (will we use this for 2012?)

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Czy obserwujemy przyśpieszenie ekspansji Wszechświata?

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy); (edytuj: FestiwalNauki2012Tytul )

Prowadzący:

Boud Roukema, Tomasz Kazimierczak, Jan Ostrowski

Wiek

od 12 lat

zapisy

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków według wzór elektronicznym, do 600 znaków według wzoru papierowym)

Czy istnieje Ziemia? Czy istnieją galaktyki? Jeśli istnieją, wtedy Wszechświat jest nie-jednorodny. Niestety, używać teorię Einsteina, według którym krzywizna równa się gęstość materii - im więcej materii w danym miejsce, tym więcej jest krzywizna trochę jak sfera - jest matematycznie najłatwe jeśli przypuszczamy, że Wszechświat jest jednorodny, a nie istnieją ani Ziemia, ani galaktyki. W tym przypadku, interpretacja relatywistyczna (tzn według teorię Einsteina) obserwacji odległych supernovae implikuje, że Wszechświat przyśpiesze się. A dla tego dwie grupy kosmologów otrzymali Nobel Fizyki 2011. Ale czy nie może, że Einstein miał rację? I, że Ziemia i galaktyki istnieją?

  • just to check that we are not making a false allegation! official Nobel site quote: "for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through observations of distant supernovae"

Aktualny numer znaków: (wersja 0.1; używaj wc lub C-x = w emacsie np aby obliczyć): 467=four legs =good znaków

structure of the talk

( edytuj: FestiwalNauki2012Struk )

TODO: something like as for FestiwalNauki2011Struk

do druku

FestiwalNauki2012Druku

-- BoudRoukema - 18 Nov 2011
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 18 Nov 2011, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback