You are here: Foswiki>Cosmo Web>FestiwalNaukiOld>FestiwalNauki2014 (revision 2)EditAttach
<< WebHome


all years: (2014: TBD) wiki | (2013: brak) wiki | (2012: brak) wiki | 2011 wiki | (2010: brak) wiki | 2009 wiki | 2008 wiki | 2007 wiki | 2005 wiki | 2004 wiki

Data/Miejsce

TODO list

  • TODO Festiwal 2014: ask for computer projector + no ambient light on screen
  • deadline for submission = 9 Dec = Monday (according to Mikołajewski; the paper form seems to have an 8 Dec = Sunday deadline!)
  • structure: update start time to the time chosen by the festiwal organisers
  • big dodecahedron - will we use this for 2014?

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Czy ,,ciemna energia" to tylko artefakt sposobu obliczenia?

Istnienie galaktyki i Nagroda Nobla w Fizyki z 2011r.

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy); (edytuj: FestiwalNauki2014Tytul )

Prowadzący:

Boud Roukema, Tomasz Kazimierczak

Wiek

od 12 lat

zapisy

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków według wzór elektronicznym, do 600 znaków według wzoru papierowym)

Czy istnieje Ziemia? Czy istnieją galaktyki? Ewidentnie istnieją, a to oznacza, że Wszechświat jest nie-jednorodny. Ogólna Teoria Względnośći Einsteina, według której krzywizna (czego? czasoprzestrzeni) równa się gęstość materii, jest bardzo prosta w swej idei. Niestety, rozwiązywanie równań z niej wynikających nie jest już takie proste. Matematycznie jest najłatwiej jeśli zakładamy, że Wszechświat jest jednorodny. Efektywnie, przypuszczamy, że nie istnieją ani Ziemia, ani galaktyki! W tym przypadku, interpretacja obserwacji odległych supernowych według teorii Einsteina prowadzi do wniosku, że Wszechświat przyśpiesza swą ekspansję dzięki ,,ciemnej energii". Dlatego dwie grupy kosmologów otrzymały nagrodę Nobla z dziedziny Fizyki w roku 2011. Jednakże, czy nie byłoby lepsze przyznać, że istnieją Ziemia i galaktyki? Czy ,,ciemna energia" to tylko artefaktem sposobu obliczenia?

Czy gwiazdy i galaktyki istnieją? Obserwacje wskazują na to że tak. A czy nasza Ziemia przemierzająca pusty kosmos istnieje? Nasze codzienne doświadczenie wskazuje na to że tak. A to ewidentnie oznacza, że Wszechświat jest NIE-jednorodny! Podstawowe założenie Ogólnej Teorii Względności Einsteina - powszechnie akceptowanej teorii grawitacji - mówiące, że krzywizna czasoprzestrzeni równa jest rozkładowi gęstości materii, jest bardzo prostą ideą. Niestety pełne rozwiązanie równań dla naszego niejednorodnego Wszechświata nie jest już takie proste. W nauce - jeśli coś jest trudne do rozwiązana matematycznie - znany i szeroko stosowany jest proceder rozwiązywania uproszczonych modeli, co jest bardzo pomocne w większości problemów. Również w kosmologii, gdzie mamy do czynienia w całym Wszechświatem, nie dało się uniknąć uproszeń. Jednym z takich uproszczeń w standardowym modelu kosmologii jest założenie, że Wszechświat jest (lub był) jednorodny i w dużej mierze da się opisywać ,,jednorodnymi" równaniami. W takim przypadku interpretacja obserwacji odległych supernowych typu Ia według teorii Einsteina prowadzi do wniosku, że Wszechświat przyśpiesza swą ekspansję dzięki tajemniczej ,,ciemnej energii". Za to ,,odkrycie" dwie grupy kosmologów otrzymały w roku 2011 nagrodę Nobla z dziedziny Fizyki. Jednak, czy nie byłoby lepiej przyznać, że galaktyki i nasza Ziemia istnieją? Wszak ,,człowiek współczesny" powinien na pierwszym miejscu stawiać na to co jest potwierdzone i sprawdzone, tak jak obserwacja niejednorodności we Wszechświecie, zamiast zakładać dodatkowy ,,ciemny" składnik Wszechświata. Czy ,,ciemna energia'' to tylko artefakt sposobu obliczania i zbyt uproszczonych założeń? Na to pytanie rozgorzała wielka debata w kosmologii... W naszym wykładzie postaramy się przybliżyć ten problem w sposób prosty i zrozumiały dla każdego.

  • just to check that we are not making a false allegation! official Nobel site quote: "for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through observations of distant supernovae"

Aktualny numer znaków: (wersja 0.1; używaj wc lub C-x = w emacsie np aby obliczyć): 800=four legs=good znaków

budget for materials???

  • na zakup materiałów:
  • szczegóły dotyczące materiałów:

structure of the talk

( edytuj: FestiwalNauki2014Struk ) Warning: Can't find topic Cosmo.FestiwalNauki2014Struk

do druku

FestiwalNauki2014Druku

-- BoudRoukema - 06 Dec 2013
Edit | Attach | Print version | History: r5 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 08 Dec 2013, TomaszKazimierczak
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback