You are here: Foswiki>Cosmo Web>LicMagTematy (revision 8)EditAttach


Proposals for Supervising Licencjat and Masters (Magister) projects at TCfA

Projekt licencjat jest w sensie naukowy podobny do projekt magisterski, tylko jest mniej ambitny, np w sensie zrobiony własne kalkulacji. Jednak jest równie ważny że student myśli dla siebie i skeptycznie próbuje rozumieć temat.

A podobnie, badania na poziom doktoratu, może być na podobnych tematów do projektów licencjatu/magisterski, ale oczywiście, musi być więcej głęboki a raczej powinno być na poziom wystarczający dla publikowanie w czasopismach.

Były i aktualne studenci kosmologii w TCfA:

Supervisor: B. Roukema (boud at astro.uni.torun.pl)

Number of students: up to 3-4 students is possible

Observational Cosmology Masters/Licencjat Project - General Outline

Description:

There are many possible projects which could be done as a master's thesis project, in using publicly available archival data from observational surveys to constrain one or more of the local or global cosmological parameters, either those directly related to shape (curvature, topology) or maybe also those indirectly related to shape ("dark energy" or "dark matter"). The precise projects would be chosen in discussion with the masters/licencjat students. Please see http://arxiv.org/list/astro-ph.CO/recent for ideas on the hottest topics in cosmology research - any of these would be appropriate if the student is sufficiently interested. Some examples are on http://cosmo.torun.pl/Cosmo/LicMagTematy.

Examples

źródło: BadaniaStudentowTematy

Reproducible galaxy formation pipeline

rodzaj praca: mag/lic, specjalność: astronomia/fizyka matematyczna

In ArXiv:2010.03742 a reproducible galaxy formation pipeline is established. The initial results showed that void location contributes to a later epoch of a dark matter halo's initial collapse, which tends to imply a lower density at the collapse epoch of the halo, and a higher dimensionless spin parameter of the disk that forms in the halo, tending to imply a lower surface density of matter in the disk. Both effects imply that void location contributes to low surface brightness galaxy (LSBG) formation. Several extensions to develop these initial results further would be possible as straightforward and potentially publishable undergraduate research projects. A side benefit of the project would be an introduction to a state-of-the-art method of making a scientific computational project reproducible by independent scientists.

http://cosmo.torun.pl/Cosmo/LicMagTematy

Non-perturbative N-body/GR simulations

rodzaj praca: mag/lic, specjalność: astronomia/fizyka matematyczna

N-body simulations (e.g. AstroPh:0411043, ArXiv:1105.1082, AstroPh:0111367) used for the modelling of 0.1 to 5 Gpc scale structure formation assume a rigid Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker (FLRW) background against which perturbations grow according to Newtonian gravity, while the FLRW background itself evolves assuming that structure formation do not form. An UMK-Lyon project is underway to develop relativistic methods of correcting N-body simulations for this contradiction, by using scalar averaging (AstroPh:9912347, ArXiv:0707.2153, ArXiv:0803.1401, ArXiv:1203.6263, ArXiv:1303.6193). The main result of the full project (ArXiv:1706.06179) is that more accurate simulations help show that "dark energy" is a misinterpretation of the virialisation epoch, during which much of the most massive galaxies and galaxy clusters formed. The student's contribution would be in checking caveats of this calculational method and/or proposing extensions. Other codes including Einstein Toolkit/FLRWSolver or Gevolution could alternatively be considered for the project.

http://cosmo.torun.pl/Cosmo/LicMagTematy

General Requirements:

 • basic knowledge in astronomy, physics, mathematics, computing skills
 • desire to measure something about the shape of the Universe and/or dark matter or dark energy and/or cosmic strings
 • willingness both to learn from and to teach others interested in observational cosmology at TCfA
 • willingness to learn the following practical skills: touch-typing, emacs, \LaTeX, usage of wikis and/or mailing lists for communication, GPL compatible programming
 • participation in the "Shape of the Universe" monograph course and/or Bronek Rudak's semester 9 "Kosmologia" course:
 • Nie ma problemu jeśli student magistera lub licjencacki (jeszcze) nie dobrze mówi po angielsku, ale musi dobrze czytać i rozumieć angielskie teksty naukowe, szczególnie na http://arXiv.org/ i na ADS: http://cdsads.u-strasbg.fr/abstract_service.html

FAQ

FAQ o licencjatu/magisterze w astronomii/kosmologii.
 • Czy praca ma być origynalna w sensie, gdzie muszę wszystko rozumieć lub najmniej, odróźnić co rozumiem od co nie rozumiem?
  • Tak.
 • Czy praca ma być origynalna w sensie, gdzie napiszę co rozumiem w moich własnych słowach?
  • Tak.
 • Czy muszę dużo i głębokie mysleć i obliczyć?
  • Tak.
 • Jak mogę napisać wzór taki jak F = -G m1 m2 /r^2 w własnych słowach?
  • W twoim tekscie, będą wiele wzory. Ewidentnie, nie możesz zmienić standardowego wzor bez dobrych dowody/powody. Jednakże, musisz napisać wzory według konwencji (symboly itd.) wewnętrznie spójnie w Twoim tekscie, a myślić o jak ich używać. ,,Standardowy" sposób napisać wzory nie zawsze będzie najużyteczny dla danego tekstu.
 • Czy muszę zrobić badanie origynalna dla licencjatu/magistera?
  • Nie koniecznie na poziomu artykułu naukowego dla publikacji w czasopismach typu A&A, MNRAS, itd., ale własne obliczenia algebriczne/różniczkowe/numericzne, obserwacyjne lub teoretyczne, musi być. W słowach sam nie możesz zrobić naukę.
 • Czy warto czytać popularno-naukowe teksty po polsku dla zrobienia licencjatu/magistera?
  • To może pomagać w niektórych tematach, ale na pewno to nie wystarczy, i może nawet być trudniejszy zrozumieć niż artykułu naukowy, z powodu niedokładności w analogach/metaforach i brak rozumienie autorów.
 • Czy mogę cytować zdania lub akapity z teksty naukowych lub popularno-naukowych?
  • Tylko pod warunkiem, że źródło jest dobrze cytowane (zob. np. w artykułach naukowych na http://ArXiv.org) i, że co jest cytat a co jest Twój własne podsumowanie, to bardzo jasne.
 • Czy muszę napisywać wstęp do tematu, kiedy już to jest lepiej napisany gdzieś na webie i trudno to mówić lepiej (np z stron wikipedii)?
  • Natura stron wikipedii implikuje, że kiedy wystarczający dużo ludzi dobrze rozumiają temat współpracują na stronie, jakość strony może być taka wysoka, że trudno jest lepiej mówić. Przez zwykły teksty ,,mrożone", prawie zawsze jest możliwe to mówić trochę lepiej - więcej jasny, więcej precyzyjny, więcej krótki, więcej głęboki, z prostszych (poprawnych) słówach, itd. Naiwna wiara w tekstach napisanych jest świętokradztwo w nauce. Tylko możliwości sprawdzenia empirycznych i teoretycznych i możliwość poprawienia dają wartość do teksty naukowy. W przypadku gdzie, jednakże, trudny poprawić dobry tekst, lepiej to cytować z krótkim podsumowanie według własnego rozumienie zamiast cytowanie całego tekstu.
 • Czy muszę rozumieć i używać pomsyły, wyniki obserwacji/eksperymenty, a obliczenie teoretycznych naukowców, które już są publikowane?
  • Tak. Bez tego, byłby niemożliwe cokolwiek zrobić, poza powrót do Wieku Kamienu. Ale musi być jasne, co jest ich wyniki ("kontekst") a co jest Twojego własne cel/metoda/wyniki/podsumowanie.
Edit | Attach | Print version | History: r17 | r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r8 - 19 May 2009, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback