You are here: Foswiki>Cosmo Web>CosmoTeaching20032004>MathMethods (revision 8)EditAttach


następny raz środa 16.00 03.03.2004

Jeden z studentów proponował że dziś studenci chodzą do wykład Aleksa i że następny wykład jest środa 16.00 03.03.2004. Dla mnie to fajnie. Mam artykuł dla przygotować smile -- BoudRoukema - 25 Feb 2004

Mathematical Methods in Astronomy

Proszę zobacz ZWiki:MathMethods dla wykładów semestr wiosnego 2003. (godzin każdych zajęć: TeachingWiosna2004)

W semestrze wiosnego 2004 może być:

OTW na wikipedii

studenci z II roku wiosna 2004

Już możesz zrobić dla siebie nick/hasło: TWikiRegistration i wtedy pisać komentarzy tutaj.

20.02.2004

lista mejla

Możesz zapisuj się i mówić bezpośrednie z studentami z ostatniego roku, i między studentami z nowego II roku. Zapisana na liscie jest woluntarna - też możesz czytać archiwy:
Edit | Attach | Print version | History: r44 | r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r8 - 10 Mar 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback