Backlinks to AgnieszkaB in Main Web (Search all webs)

Results from Main web retrieved at 17:12 (Local)

MnozenieMacierzy
Program mnozy macierze kwadratowe. #include #include #define N 3 main() { float A N N , B N N , C N N ; int i,j,k; printf("Podaj kolejne elementy macierzy ...
PredkoscRad
Program liczy predkosc radialna z przesuniec linii widmowych. Plik z danymi zawiera predkosci laboratoryjne, obserwowane oraz blad wyznaczenia dl.linii obserwowanych ...
SuperWzor
opis: program zapisuje do pliku z danymi punkty z krzywej opisanej przez wzor o okreslonej liczbie parametrow, o ktore program zapyta. #include #include #define KROK ...
TWikiUsers
List of Foswiki users Please take the time and add yourself to the list. To do that fill out the form in .TWikiRegistration. This will create an account for you which ...
WebStatistics
Statistics for Main Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save and uploads: ...
WidmoMocy
opis: program robi widmo mocy z sygnalu rownoprobkowanego do pliku plik_z_danymi.dat za pomoca transformaty Fouriera. #include #include #define M 10000 /*liczba ...
Number of topics: 6
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback