• Name: Maciej

 • Email: gawrysiak at christo.astri.uni.torun.pl
 • Institute: WFIAS
 • Institue: Toru˝ Centre for Astronomy
 • Comment: No comments just checking.

Moje preferencje dotyczace zaliczenia etc. :
 • przetlumaczenie Powstawanie_gwiazd (formation of stars...) z wikipedii (zrobione)
 • Programowanie w c WzorDrake (zrobione)
 • Przeczytac "Struktura wszechswiata" Jayant Narlikar" (zrobione)

Dla mnie OK - BoudRoukema - 19 May 2004

Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Topic revision: r9 - 19 May 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback