You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>PaulinaOster (revision 5)EditAttach

 • Zainteresowania: Uklad sloneczny, powstawanie planet


Witam serdecznie na mojej stronie !

W ramach pracowni MMA mam zamiar zrealizowac nastepujace cele:

 • Poznac i nauczyc sie podstaw octave ( i moze napisac program obliczeniowy w octave zwiazany z moimi zainteresowaniami )

 • Nauczyc sie podstaw jezyka C i rowniez w nim napisac prosty program

 • Stworzyc nowe wpisy do Wikipedii ( najprawdopodobniej o ksiezycach Jowisza i dyskach protoplanetarnych ):

Io, Europa, Callisto,Ganimedes

 • Przetlumaczyc artykul z Scientific American ( O ktoryms z obiektow Ukladu Slonecznego )

 • Przeczytac ksiazke "Astrofizyka ukladow planetarnych" ( i cos w zwiazku z nia zamieszcze na tej stronie, ale jeszcze nie wiem co wink )

Zobacz tez:


Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =
Edit | Attach | Print version | History: r13 | r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r5 - 21 Feb 2004, PaulinaOster
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback