You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>PawelKoziatek (revision 25)EditAttach
 • Name: Pawel Koziatek
 • Email: Pawel.Koziatek at astri.uni.torun.pl
 • Institute:
 • Institue: Toruń Centre for Astronomy
 • Comment:

 • Chciałbym dowiedzieć się czegoś o soposobach odkrywania planet i ewentualnych inteligentnych form życia poza naszym Układem Słonecznym. W tym celu chcę przeczytać książkę FrankaDrake'a pt. "Czy jest tam kto?-nauka w poszukiwaniu cywilizacji pozaziemskich".- ZROBIONE :)

 • Zamierzam przeczytać też książke Harry'ego Y. McSweena pt. "Od gwiezdnego pyłu do planet".- ZROBIONE :)

 • Dodać wpis do Wikipedii na temat: BurzeSłoneczne Done :)
 • Anyway, you've got your 2,5 points smile -- BoudRoukema - 01 Jun 2004

 • Zaliczenie CwPiwnicach: program wykorzystujacy metode eliminacji Gaussa :)
  • http://adjani.astro.uni.torun.pl/twiki/pub/Main/PawelKoziatek/gausik21.c
  • Sklada sie on z wiecej niz 5 czesci...
   • grep "^[iv]" gausik21.c
   • void macierz(int n, double A[][MAX], double B[])
   • void wyswietl(int n, double A[][MAX], double B[])
   • void szukaj(int n, int k, double A[][MAX], double B[])
   • void szukaj2(int n, int k, double A[][MAX], double B[])
   • void rozw(int n, double A[][MAX], double B[], double X[])
   • void gauss(int n, double A[][MAX], double B[])
   • int main(void)
  • nastepne kroki w C: wskazniki - i ComputerLanguages#GNU_Scientific_Library_GSL
  • gausik21_gsl.c: wersja z GSL - gnu scientific library
   • gcc gausik21_gsl.c -lgsl -lgslcblas -lm
   • Czy wersja GSL daje sam wynik? Czy ma bledy? Jaka wersja jest dobra?
   • Niestety wersja zaproponowana przez BoudRoukema z uzyciem GSL nie dziala poprawnie. Wersja poprzednia nie stwarza klopotow z uzytkowaniem :)- PawelKoziatek
   • Proszę zapiszuj dokładnie co jest błęd, np tutaj: GausikGSLBled - dla analizy błędów (bug report) musi być więcej info. ,,nie dziala poprawnie" jest bardzo nierzetelne. -- BoudRoukema - 22 Jan 2005
   • Zalaczylem komunikat z terminala wyswietlony po kompilacji. Prosze o pomoc w naprawieniu bledow. PawelKoziatek
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
GaussEXT Gauss manage 9.9 K 21 Jan 2005 - 11:20 PawelKoziatek Po kompilacji...
GaussikEXT Gaussik manage 9.9 K 19 Jan 2005 - 12:55 PawelKoziatek A tu juz skompilowany i przemianowany
gausik21.cc gausik21.c manage 4.4 K 19 Jan 2005 - 12:54 PawelKoziatek Program w postaci pliku textowego...
gausik21_gsl.cc gausik21_gsl.c manage 7.3 K 21 Jan 2005 - 13:34 BoudRoukema wersja z GSL - gnu scientific library
Edit | Attach | Print version | History: r27 | r26 < r25 < r24 < r23 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r25 - 26 Jan 2005, PawelKoziatek
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback