Backlinks to Program in Main Web (Search all webs)

Results from Main web retrieved at 08:47 (Local)

AgaF
* Name: Agnieszka Fidos * Email: draco at astri.uni.torun.pl * Institute: UMK * Institue: Toruń Centre for Astronomy * Comment: na starego wiki zope'a ...
AgnieszkaB
* Name: Agnieszka Bąk * Email: bak #64;astri.uni.torun.pl * Institute: CAMK Toruń * Comment: Moja propozycja zaliczenia c: * SuperWzor * plik ...
BeataDeka
BeataDeka Size of the Universe Jako 'wolny punkt' postanowiłam 'wyprodukować' kilka wykresów. Jako, że dopiero stawiam pierwsze kroki w Pythonie postanowiłam napisa ...
BognA
* Name: Bogna Pazderska * Email: pazderska at christo.astri.uni.torun.pl * Institute: UMK * Comment: studentka astronomii Zadania, ktore mam zamiar wykonac ...
CalkaTrapez
Main.PauliK 05 Dec 2004 Program oblicza całkę dowolnej funkcji f(x) na zadanym przedziale metodą trapezów. Jako przykładową funkcję użyłam f(x)=x^2 i dodałam funkcj ...
CezaryMigaszewski
Moje propozycje na zalicznie Cosmo.MonographCosmo : * SymulacjaWMAP Moje propozycje na zaliczenie Cosmo.CwPiwnicach * Zamierzam napisać programy z mechaniki ...
CezarySzyszka
* Name: Cezary Szyszka * Email: szyszka at astri.uni.torun.pl * Institute: * Institue: Toruń Centre for Astronomy * Comment:no comment W ramach 1/2 kursu ...
FunkcjaDopasowania
Program sluzy do rysowania rzutu funkcji dopasowania na poszczegolne parametry. Funkcja dopasowania zalezy od pewnej liczby parametrow, amplitudy predkosci radialnych ...
GrzegorzNowak
* Grzegorz Nowak (grzenow at astri.uni.torun.pl) * Kompilacja (z użyciem wszystkich bibliotek) i uruchomienie fortranowskiego programu circleT2. * Historia ...
JolZas
* Name: Jola Zasadni * Email: jolzas at astro.uni.torun.pl * Institute: * Institue: * Comment: Cele (przykład) * funkcja, który czyta mapa nieba ...
MaciejG
* Name: Maciej Gawrysiak * Email: tyoceth at poczta.onet.pl * Institute: WFAiIS * Institue: * Comment: __Moje propozycje zaliczenia C w Piwnicach: Program ...
MetodaGradientowa
Program sluzy do szukania minimum funkcji dopasowania w przestrzeni parametrow opisujacy orbity planet. Wykorzystuje metode gradientowa opracowana przez autora tych ...
MetodeEulera
Program napisany jest w fortranie. Wykorzystuje on metode Eulera to rozwiniecie w szereg Taylor'a do wyrazu pierwszego rzedu. Ponizszy kod programu ORBIT prezentuje ...
MetodeRungego
Do wyznaczenia polozen obietku w dowolnej chwili czasu jest metoda Rungego Kutty. To metoda dokladniejsza niz poprzednia przedstwawiona, metoda Eulera. Opiera sie ...
MnozenieMacierzy
Program mnozy macierze kwadratowe. #include #include #define N 3 main() { float A N N , B N N , C N N ; int i,j,k; printf("Podaj kolejne elementy macierzy ...
ModelowaKrzywa
Program sluzy do rysowania krzywej modelowej predkosci radialnej gwiazdy, wywolanej istnieniem planet wokol tej gwiazdy. Wszystkie parametry trzeba wpisac w kodzie ...
MonteCarlo
Metoda Monte Carlo jest losowa metoda numeryczna. Program znajduje w sposob losowy najlepsze parametry planet. Metoda ta nie jest zbyt wydajna. Polega na tym, ze losujemy ...
NotExistingYet
1. Program na Main.BognA 28 Apr 2004
OperacjaPlik
Main.PauliK 13 Mar 2005 Program otwiera plik z danymi: plik_z_danymi.dat i liczy wiersze, następnie go zamyka. Potem ponownie otwiera plik i wczytuje dane wierszami ...
PauliK
Moje propozycje na zaliczenie Cosmo.CwPiwnicach : * Na początek program służący do obliczania całki dowolnej funkcji, wykorzystujący metodę numeryczną zwaną metod ...
PawelKoziatek
* Name: Pawel Koziatek * Email: Pawel.Koziatek at astri.uni.torun.pl * Institute: * Institue: Toruń Centre for Astronomy * Comment: * Chciałbym ...
PawelWolak
Witam na mojej stronie Nazywam się Paweł Wolak. Urodziłem się 8 stycznia 1983. Pochodze z Sandomierza. Interesuję się wszystkim a czególnie Astronomią. Moeje adresy ...
PrecesjaM
Main.PauliK 28 Sep 2004 Program oblicza srednie wspolrzedne gwiazdy na dana epoke, zmieniajace sie na skutek precesji. Jako epoke standardowa przyjelam J2000. Dane ...
PredkoscNadswietlna
Prędkość nadświetla Jest to efekt wynikający z ruchu źródła i obserwatora efekt czysto geometryczny. Zakładamy ruch źródła pod kątem %$\alpha$% w stosunku do linii ...
PredkoscRad
Program liczy predkosc radialna z przesuniec linii widmowych. Plik z danymi zawiera predkosci laboratoryjne, obserwowane oraz blad wyznaczenia dl.linii obserwowanych ...
ProGramy
Main.BognA 11 Jan 2005 Oto wczesniej podane programy (wczesniej oczywiscie sprawdzilam, czy dzialaja): Szukanie pierwiastka wielomianu dowolnego stopnia, gdzie plikiem ...
ProgPrecesja
program precesja; type tab= array 1..8 of real; var a, a0, d, d0:tab; data:integer; s:string 3 ; c:char; procedure deg_na_hms ...
ProgWspolrzedne
program wspolrzedne; uses crt; type zbior= set of char; tab= array 1..8 of real; data= array 1..3 of integer; str= string 230 ; var A ...
PrograM1
Program w jezyku c sluzacy do zamiany wspolrzednych pomiedzy 2 dowolnymi ukladami wspolrzednych z: horyzontalny(z azymutem od S w kierunku W) horyzontalny(z azymutem ...
PrograM2
Program w jezyku c na obliczanie poprawek na wspolrzedne rownikowe II ze wzgledu na: abberacje dobowa paralakse refrakcje atmosferyczna Program sklada sie z ...
Program2
''Program sortuje litery alfabetu'' program rekordy; uses crt; type cos=record pole1:integer; pole2:char; end; const maxroz=10; var tab:array 1..1000 of ...
ProgramEuler
Bardzo prosty program prezentujący metodę Eulera obliczeń numerycznych, realizujący jednocześnie pewne zagadnienie mechaniki nieba. Na orbicie okołoziemskiej znajduj ...
ProgramPrecesja
Program liczy współrzędne w układzie równikowym II na zadaną epokę ( dokładną datę ) uwzględniając wpływ precesji. Nutacja została pominięta ( tzn. otrzymane wspó ...
ProgramiK
''Program wypisuje ilosc powtarzania sie litery w podanym wyrazie i wypisuje, na ktorym miejscu litera wystepuje po raz pierwszy'' #pragma hdrstop #pragma argsused ...
RozniczkaFunkcji
Main.PauliK 13 Mar 2005 Program służy do różniczkowania dowolnej funkcji f(x) na przykładzie funkcji f(x)=x^2, z porównaniem wyników: analitycznego i numerycznego ...
SakweR
* Name: Sakwer Iniemamocny * Institute: WFAiIS (poza astronomii) * Comment: \m/ ^^ \m/ Personal Preferences(details in .TWikiVariables) * Horizontal size ...
SuperWzor
opis: program zapisuje do pliku z danymi punkty z krzywej opisanej przez wzor o okreslonej liczbie parametrow, o ktore program zapyta. #include #include #define KROK ...
SymulowaneDane
Program sluzy do symulowania danych pomiarowych predkosci radialnych gwiazdy powodowanych obecnoscia krazacych wokol niej planet. W programie nalezy podac liczbe planet ...
TomaszZdravkov
* Name: Tomasz Zdravkov * Email: songo_r at wp.pl * Institute: * Institue: * Comment: * Gwiazdy bozonowe * Detekcja gwiazd bozonowych ...
TransformacjeUkladow
Main.PauliK 28 Sep 2004 Program sluzy do transformowania wspolrzednych gwiazdy miedzy dwoma dowolnymi ukladami wspolrzednych. Dane takie jak: wspolrzedne gwiazdy ...
WidmoMocy
opis: program robi widmo mocy z sygnalu rownoprobkowanego do pliku plik_z_danymi.dat za pomoca transformaty Fouriera. #include #include #define M 10000 /*liczba ...
Number of topics: 41
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback