COSMO-PL SPRING MEETING 2006

(english below)

Serdecznie zapraszamy kolegów w/lub blisko Polski zainteresowanych badaniami kosmologicznymi na małe spotkanie w Centrum Astronomii UMK, w piątek i sobotę 19-20 maja br. Głownym celem spotkania jest, aby rozmaite grupy kosmologów w Polsce poznały się wzajemnie, wiedziały czym zajmują się inni i ewentualnie podjęły współpracę. Kolegów z innych krajów oraz tych, którzy zajmują się fizyką cząstek, serdecznie witamy. Jeśli będą obecne osoby nie mówiące po polsku, zalecanym na spotkaniu będzie język angielski.

Potwierdzone są wykłady m.in.: Marka Biesiady (U Śląsk), Mariusza Dąbrowskiego (U Szczecin), Włodka Godłowskiego (OA-UJagelloński), Andrzeja Mareckiego (UMK Toruń), Bouda Roukemy (UMK Toruń), Agnieszki Szaniewskiej (UMK Toruń)

Proszę wysyłać ogłoszenie dalej do osób, które mogłyby byc zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu.

We warmly invite people in or near Poland interested in cosmology research to a small meeting organised at the Toruń Centre for Astronomy, UMK, Friday-Saturday 19-20 May 2006. The main aim is for people in the Polish cosmology community to become more familiar with each other's research. International colleagues and particle physicists are welcome to participate. If non-Polish speaking colleagues are present, then the use of English will be recommended.

Confirmed speakers include: Marek Biesiada (Univ Silesia), Mariusz Dąbrowski (Univ Szczecin), Włodek Godłowski (OA-Jagellonian University, Krakow), Andrzej Marecki (UMK Torun), Boud Roukema (UMK Torun), Agnieszka Szaniewska (UMK Torun)

Please redistribute this announcement as appropriate.

Pozdrawiam serdecznie
Local Organising Committee
cosmo-spotka malpa cosmo torun pl (publicly archived mailing list)
http://cosmo.torun.pl/Cosmo/CosmoPlMeeting2006

Programme

See: http://cosmo.torun.pl/Cosmo/CosmoPlMeeting2006Program

Registration

We request all participants to register by Friday 5 May 2006. There is no registration cost.

Registration Step 1: Give us your basic information

You may use either email or twiki. This applies to both speakers and other participants, except that non-speaking participants may omit title and abstract.

Either (1) email

Send an email to cosmo-spotka malpa cosmo.torun.pl with name, institution, title, abstract. (This is a publicly archived mailing list.)

or (2) twiki

Go to http://cosmo.torun.pl/Cosmo/CosmoPlMeeting2006Program, register as a twiki user, and add name, institution, title, abstract to the program. Non-speakers should add their information to the "other participants" section.

Registration Step 2: Subscribe to the announcement mailing list

Go to http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-pl, choose a language, and follow the instructions to subscribe yourself to the cosmo-pl mailing list. Announcements concerning the meeting will be sent to this list. Following the conference you may unsubscribe yourself from the list or remain subscribed as you wish.

Accommodation

Many rooms are available at the University Hotel at 20-30 euro/night if you book early as a "university guest". See http://cosmo.torun.pl/Cosmo/CosmoPlMeeting2006Nocleg for more information, including information on other hotels in Toruń.

Scientific Organising Committee

M. Biesiada, M. Dąbrowski, W. Godłowski, A. Marecki, B. Roukema, A. Szaniewska have participated so far in scientific organising. You are welcome to help organise by subscribing to and emailing on http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-spotka or by editing the twiki. Note the difference between the two lists: cosmo-spotka is for organising (lots of discussion), cosmo-pl is a low-volume list for brief announcements.

cosmo-pl announcements

see also


old stuff: CosmoPlMeeting2006OldStuff - LOC working page: CosmoPlMeeting2006LOC
Topic revision: r16 - 07 Apr 2006, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback