Czy przeczytanie ksziążka może być punkt dla stopni?

Według metody StopienWykladu, i szacunek dla studentów jak dorosły, które mogą decydować dla siebie jak są ważny punkty dla stopni, pod warunkiem że istnieje presja peer-to-peer, tzn. że punkty są publicznie napisane na stron twiki i wszyscy mogą ich konstruktywnie ich krytykować, była naturalnie możliwość że studenci proponują nowy typu punkty niż co był sugerowane.

Jeden przykład jest przeczytanie popularnej książki o astronomii.

Czy akceptujemy ten jak punkt? W MathMethods2003, kilka studenci, np AgnieszkaFidos proponowali ten punkt, i nikt był przeciw. Jednak, był 5 punkty w 2003r., bo nie był "połowie" wykład, jak w 2004r. W 2004r., kiedy są tylko 2,5 punkty, to zosta więcej ważny. Już był trochę dyskusja, i zgadzaliśmy się dla 2004r. to jest akceptowany, i części system jest że istnieje zaufność pomiędzy studentami i między studentami i wkładowcem. Ale to warto dyskutować argumenty za i przeciw, i kilka minimalny warunki.

Argumenty za i przeciw

Za

 • zobacz na StopienWykladuFAQ
  • context effect dla uczenie się innych materiał
  • Meaningfulness effect dla konkretnych metody matematyczne, że nie są tylko abstrakcji bez intuicji
  • meaningful repetitions pod warunkiem że inne studenci są ciekawe i rozmawiąć się o treści i mają ochotę rozumieć więcej
  • też większość pozytywnych efekty na StopienWykladuFAQ, pod warunkiem że student próbuje napisać coś, analyzować coś, z treści książki
  • motywacja

przeciwko

 • hypotecznie, student może napisać że czytał książka ale to nie prawda
  • ale: punkty są napisany na twiki - student będzie straci reputacja (najmniej między studentami) jeśli napisze że czytał książka ale jest to ewidentnie nieprawda

więc?

Jak jest równowaga między argumenty za i przeciw?
 • (Twoja odpowiedź)

Proponowane minimalne warunki 2004r.

 • Oczywiście, że nazywa itd książki jest napisany na stron twiki studenta
 • Że URL (http://costam) do gdzie znaleźć tej książka w biblioteki lub w ksiągarnia jest napisany żeby inne studenci mogą korzystać z tym samym książki
 • Zobacz kilka (nie wszyscy) przykłady:

Proponowane minimalne warunki 2005r.

 • Oczywiście, że nazywa itd książki jest napisany na stron twiki studenta
 • i że URL (http://costam) do gdzie znaleźć tej książka w biblioteki lub w ksiągarnia jest napisany żeby inne studenci mogą korzystać z tym samym książki
 • i, żeby korzystać z całych efekty w StopienWykladuFAQ (np context effect, meaningfulness effect itd), student potrzeba poprawić lub napisać strony na WikipediaPl:Astronomia o kilka przykłady treści książki w słowach że rozumie, i szczególowie części matematycznej. Pamiętamy że jest to wykład Metody matematycznych, nie tylko Metody intuitywnych, chociaż intuicja to bardzo ważna części matematyki.

-- BoudRoukema - 17 Aug 2004
Topic revision: r2 - 27 Sep 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback