<< WebHome


Data/Miejsce

piątek 20.04 15:00-16:00, ratusz ul. Rynek Staromiejski 1 nr sali: sala Kinowa

http://www.festiwal.torun.pl/2007/program/?id=402

zobacz też: http://www.festiwal.torun.pl/ - FestiwalNauki2004 - FestiwalNauki2005 - FestiwalNauki2007

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Tytuł: Ciemna materia we Wszechświecie

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy)

Prowadzący:

Boud Roukema + Agnieszka Szaniewska + Zbigniew Buliński

Wiek?

od 12 lat?

zapisów

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków według wzór elektronicznym, do 600 znaków według wzoru papierowym)

Pierwsze ślady istnienia niewidocznej materii, której obecność wykrywamy przez jej efekty grawitacyjne, są stare, mają 74 lat. Jednakże zostały szeroko akceptowane dopiero w latach '80 i '90. Niektórzy do dziś mają wątpliwości. Jakie są dowody? Czy mamy dowody dotyczące natury tej materii? Czy istnieją inne niewidoczne (przez światło) obiekty we Wszechświcie obserwacyjnym jak np. struny kosmiczne? Spróbujemy wyjaśnić kilka z podstawowych założeń i aktualny stan dowodów obserwacyjnych dotyczący tych kwestii. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciemna_materia

Aktualny numer znaków (wersja 1.1; używaj wc np aby obliczyć): 556 znaków

structure of the talk

 • 15 min boud - introduction, DAMA/NaI
  • 4 min Pierwsze ślady istnienia niewidocznej materii, której obecność wykrywamy przez jej efekty grawitacyjne, są stare, mają 74 lat.
  • 4 min Jednakże zostały szeroko akceptowane dopiero w latach '80 i '90. Jakie są dowody?
  • 4 min dowody kosmologiczny - model "concordance"
  • 1 min Czy mamy dowody dotyczące natury tej materii? DAMA/NaI
  • krótki przygotowanie dla Ag+Zb:
   • 1 min INTEGRAL: tylko mówię, że Agnieszka będzie o tym mówić
   • 1 min ograniczanie gęstości struń kosmicznych według WMAP - jednakżę, teoretycznie, struń kosmiczne powinnień istnieć
 • 15 min agnieszka - INTEGRAL/SPI
 • 15 min zbyszek - cosmic strings
 • 15 min pytania/komentarze

strona na wikipedii: czy możemy na tym pracować w następnych dniach?

Notes (for this twiki, not for the official request to festiwal organisers)

Topic revision: r10 - 25 Nov 2008, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback