<< WebHome


głowna strona organizacyjna Pierniksa: PierNix

Frequently Asked Questions dotyczący Piernix (Piernix FAQ)

Co to jest?

  • Piernix jest live CD, tzn. w słowach wikipedii, ,,system operacyjny (z dołączonymi innymi oprogramowaniami) zainstalowany na bootowalnym nośniku (CD-ROMie) w sposób umożliwiający uruchomienie w pamięci RAM bez potrzeby instalowania go na dysku twardym komputera."

Jaki jest system operacyjny Pierniks'a?

  • Jest dystrybucja system GNU/Linux, tworzony na podstawie Knoppix'a, który sam jest tworzony na podstawie debian.

Jakie inny oprogramowania są w Pierniksie?

  • Głównie, tak samo jak w Knoppiksie, minus większość pakietów kde i gnome, plus wiele pakiety użyteczny i wybierany przez studenci w Centrum Astronomii UMK. Dla szczegółów dyskusji dotyczący wybór oprogramowanie, zobacz PierNix.

Jak jest ogólna metoda tworzyć tym typu system operacyjny na CD?

Czy mogę mieć zdjęcie Pierniksa?

  • Aby wiedzieć ekranu, lepiej nagrywaj ostatnia wersja Piernix na CD: PierNix#Pakiety_dostępny i próbuj!
Topic revision: r2 - 15 Dec 2008, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback