Moje propozycje na zalicznie MonographCosmo :

Moje propozycje na zaliczenie CwPiwnicach

  • Zamierzam napisać programy z mechaniki nieba:
  • program rysujacy modelowa krzywa predkosci radialnej
  • program symulujacy dane pomiarowe predkosci radialnej gwiazdy
  • program, realizujacy metode gradientowa w parametryzacji orbit planetarnych
  • program rysujacy rzut funkcji dopasowania na poszczegolne parametry
  • program realizujacy metode Monte-Carlo do wyznaczania przyblizonych parametrow orbit

  • Wszystkie znajdujace sie tu programy dotycza jednego zagadnienia - parametryzacji orbit pozaslonecznych ukladow planetarnych. Opis teoretyczny zagadnienia. -> OpisTeoretyczny

Chyba masz racja w stylu funkcji - zobacz np http://www.gnu.org/software/gsl/manual/gsl-ref_2.html#SEC10 - jak kompilować z GSLem, napisałem na CwPiwnicach. -- BoudRoukema - 08 Oct 2004_

I jeszcze raz różnica między C i fortranem: w f77 standardowy, tylko pierwsze 6 literów w nazwie są ważne - tzn np że w fortranie (f77),
wspolrzed_x = 34.0
wspolrzed_y = -9.0
print*,wspolrzed_x

daje -9.0, bo wskaznik jest wspolr. W C może być bardzo długi (ale chyba lepiej bez ogónki :). -- BoudRoukema - 08 Oct 2004

MMA

Zagadnienia do zaliczenia:

Dla mnie jest to 2,5 punkty -- BoudRoukema - 11 May 2004


Zobacz koniecznie:


__Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
Topic revision: r39 - 12 Dec 2007, CezaryMigaszewski
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback