<< WebHome


all years: (2014: TBD) wiki | (2013: brak) wiki | (2012: brak) wiki | 2011 wiki | (2010: brak) wiki | 2009 wiki | 2008 wiki | 2007 wiki | 2005 wiki | 2004 wiki

Data/Miejsce

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Wszystkie przestrzenie są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych.

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy); (edytuj: FestiwalNauki2010Tytul )

Prowadzący:

Boud Roukema

Wiek

od 12 lat

zapisów

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków)

Jaki jest kształt przestrzeni? Kszałt Wszechświat w różny sposób zależy od zamkniętych pętli. ,,Małe" pętle między galaktykami mówią nam o krzywiźnie - czy tradycyjna geometria, np. twierdzenie Pitagorasa jest blisko prawdy czy nie. A prosta pętla zamknięta - linia prosta, która jednakże jest pętlą - mówi nam o globalnej naturze przestrzeni. Według matematyki możliwych jest wiele różnych przestrzeni. Z punktu widzenia fizyki, od dawna już istniały pomysły, że przestrzenie są sobie równe, że nie ma powodu, dla którego powinniśmy mieszkać w jednej przestrzeni zamiast w drugiej. A może jednak niektóre przestrzenie są równiejsze od innych? A co obecnie widzimy przez teleskopy?

Aktualny numer znaków (wersja 0.1; używaj wc lub C-x = w emacsie np aby obliczyć): 722=GOOD=four legs :) znaków

structure of the talk

( edytuj: FestiwalNauki2010Struk ) Warning: Can't find topic Cosmo.FestiwalNauki2010Struk

do druku

FestiwalNauki2010Druku
Topic revision: r3 - 22 Nov 2009, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback